Курс "Научная публицистика" предназначен  магистрантам